GENEL BAŞVURU

TANIM
SON TARİH

Detay

Diğer açık pozisyonların dışında başvurulmak istenen pozisyonlar için.


Aranan Nitelikler

Başvurulan pozisyona özel nitelikler.


AÇIK POZİSYONLAR

TANIM
SON TARİH

Detay

Ofis içerisinde; Bakım ve periyodik cetvel takibi,

Personel fazla mesai, iç-sış görev, izin formu düzenleme,

Arıza formu takip ve dosyalama

Depo malzeme talebi oluşturmak,

Personel ihtiyaç doğrultusunda iş kıyafeti temin etme (Depodan talep etme)


Aranan Nitelikler


-          B sınıfı sürücü belgesine sahip,

-          Ofis programlarını kullanabilen,

-          Meslek yüksek okulu ya da Lisans mezun,

-          İyi derece İngilizce bilen,

-          Başiskele, Gölcük, İzmit çevresinde ikamet eden

-         35 yaşını aşmamış ve askerliğini tamamlamış erkek adaylar,

 


Detay

 1. Her proje başında, modelleme detaylarının ne aşamada detaylandırılacağının tespitini dizayn şefi/müdürü gözetiminde yapmak.
 2. Planlama bölümü ile koordineli çalışarak iş aktivite planını ERP sistemi üzerinde oluşturmak ve takibini yapmak. (adam x saat girişlerinin güncel tutulmasını takip etmek.)
 3. Dizaynın dışarıdan alınması durumunda resimleri / dokümanları kontrol edip teslim almak,hazırlanmasını sağlamak.
 4. Dokümanların klas onaylarını takibini, müşteriye teslim edilecek resimlerin hazırlanmasını ve as built resimlerinin güncel tutulmasını koordine etmek / sağlamak.
 5. Stabilite sounding bookletlerin denize iniş hesabı, meyil deneyi ve raporu, stabilite hesabı hazırlamak / hazırlattırmak ve kontrolünü yapmak. Konuyla ilgili tekne sorumlusu ile dirsek temasında olmak.
 6. Dizayn elektrik departmanı, teçhiz, boru ve accomodation departmanları ile dirsek temasında olarak projenin takibini yapmak.
 7. Projenin gerekli ana resimlerini hazırlayarak/hazırlattırarak onaya göndermek ve takibini sağlamak. Klas tan / Owner dan gelen remarklara göre sketch/resim revizyonlarını hazırlayarak/hazırlatarak tüm resimlerin güncel kalmasını sağlamak. Hazırlanan üretim resim/skeçlerde değişim ihtiyacı belirlendiği hallerde değişimini yapmak/yaptırmak, yayınlanmasını takip ve kontrol etmek.
 8. Liman devlet dokümantasyonunda müşteriye Uzmar anlaşmaları çerçevesinde gerekli evrakları hazırlamak.
 9. Kalite kontrol bölümü tarafından takip edilen gemi teslimi ve sertifikasyon işlemlerinde gerekli olduğu hallerde destek vermek.
 10. Projenin prosedüre göre ana arşiv klasöründe tutulmasını ve bu klasörün güncel kalmasını sağlamak.
 11. Ekipmanlara ait bilgileri teknik satın-alma ile koordine ederek ERP girişlerini yapmak.
 12. Karşılaşılan uygunsuzluk ve olası problem durumları hakkında düzeltici ve önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 13. Hazırlanan üretim resim veya skeçlerde değişim ihtiyacı belirlendiği hallerde değişimini yaptırmak, yayınlanmasını takip ve kontrol etmek.


Aranan Nitelikler

Alanında en az 5 yıl deneyimi olan


Detay

 1. Dizayn Teçhiz Sorumlusunun gözetiminde ekipman modellerini, foundation modellerini, panel ve izolasyon modellerini yapar, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak.
 2. Dizayn Teçhiz Sorumlusunun gözetiminde kablo yolları, havalandırma kanalları modellerini yapmak, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak.
 3. Değişim yönetim sisteminden gelen değişim taleplerini cevaplar gerekli olduğu takdirde değişim emirlerini yaparak yayınlanmasını sağlamak.
 4. Aktivite planından kendisine ait olan aktivitelerin takibini yapmak ve adam saatlerini aktivitelerine göre ERP sistemine girmek.
 5. Hazırlanan üretim resim veya skeçlerinde değişim ihtiyacı belirlendiği hallerde değişimi yapmak ve yayınlanmasını sağlamak.
 6. Dizayn Teçhiz Sorumlusunun gözetiminde; hazırlanan resimleri ve resim malzeme listelerini ERP sistemine girmek.
 7. Dizayn Teçhiz Sorumlusunun gözetiminde sistemler, düzenlemeler ve donatımlar ile ilgili as-built resimleri hazırlamak.


Aranan Nitelikler

Alanında 5 yıl deneyimi olan


Detay

 1. ERP üzerinden dizayn tekne kısmına ait değişim talep ve emirlerinin takibini yapmak / dizayn şefine yardımcı olmak.
 2. Her proje başlangıcında, Çelik model detaylarının nasıl detaylandırılacağının tespitini dizayn şefinin gözetiminde yapmak.
 3. Planlama bölümü ile koordineli çalışarak iş aktivite planını ERP sistemi üzerinde oluşturmak ve takibini yapmak.
 4. Dizaynın dışarıdan alınması durumunda resimleri / dokümanları kontrol edip teslim almak,hazırlanmasını sağlamak.
 5. Dokümanların klas onaylarını takibini, müşteriye teslim edilecek resimlerin hazırlanmasını ve as built resimlerinin güncel tutulmasını koordine etmek / sağlamak.
 6. İstasyon iş dağılımlarının kurgusunun, üretim istek ve iyileştirme taleplerinin metot toplantılarıyla ele alınmasını sağlamak ve ortak alınan bu kararlar doğrultusunda projeye ilişkin gerekli tüm düzeltmelerin resimlere işlenmesini sağlamak.
 7. Projenin gerekli ana resimlerini hazırlayarak/hazırlattırarak onaya göndermek ve takibini sağlamak. Klas tan / Owner dan gelen remarklara göre sketch/resim revizyonlarını hazırlayarak/hazırlatarak tüm resimlerin güncel kalmasını sağlamak. Hazırlanan üretim resim/skeçlerde değişim ihtiyacı belirlendiği hallerde değişimini yapmak/yaptırmak, yayınlanmasını takip ve kontrol etmek.
 8. Çelik tekne modelini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak.Modellenen çelik teknenin sahada kurulmuş olan iş istasyonlarına uygun olarak dağıtılmasını yaptırmak ve kontrolünü yapmak. (Assembly çalışmasını yapmak ve kontrol etmek.)
 9. Projenin blok bazlı modellenmesi, CNC tezgahlarında kesimlerinin yapılması için blok elemanlarının (braket, posta, perde, stifner, girder, vb.) nestinglerini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak.
 10. Profil skeçlerini, dış kaplama büküm kalıplarını ve plate/pinjig bilgilerini / resimlerini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak.


Aranan Nitelikler

Alanında en az 5 yıl tecrübesi olan

 


Detay

 1. Ürün kalite planına göre üretilen gemilerinsac kesiminden gemi teslimine kadar ki bütün süreçlerde gerekli kontrollerin yapılması,raporlanması, klas ve müşteri temsilcisine teslimlerin yapılması
 2. Dış istasyonlarda yapılan imalatların kontrollerinin yapılması ve raporlanması.
 3. Her gemiye ait tersane kalite kontrol kayıt klasörünün, bütün denetim ve teslimat kayıtlarını içerecek şekilde oluşturulması ve arşivlenmesi.   


Aranan Nitelikler

 1. Üniversitelerin Gemi inşa Mühendisliği, Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümlerinden mezun
 2. Tersane sektöründe ve Kalite Kontrol alanında en az 3 yıl tecrübesi olan
 3. Klas, Bayrak devleti, IACS REC.47 lurallarına hakim
 4. Askerlikle ilişiği olmayan

adaylar

 

 


Detay

Görev ve Sorumluluklar

 1. İlk amirinden aldığı talimat doğrultusunda iskele stok sahasından uygun iskele malzemelerini temin ederek, iskele kurma prosedürüne uygun olarak onay alınan çalışma alanına iskele kurulumunu yapmak.
 2. Kurulan iskele, İSG departmanından gerekli onayı alamaması halinde gerekli iskele revizyonlarını yapmak.
 3. İlgili amirinden gelen talep doğrultusunda işlemi bitmiş proseslerde iskele söküm işlemlerini yapmak.
 4. Sökülen iskele malzemelerinin düzgün bir şekilde istiflenerek iskele stok sahasına sevk edilmesini sağlamak.
 5. İskele malzemelerinin bakım, onarımını yaparak sürekli kullanıma hazır tutmak.


Aranan Nitelikler

 1. İskele Kurulumu alanında en az 3 yıl deneyim sahibi 
 2. İsjkele Kurulumu alanında gerekli Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak 

 


Detay

İŞ TANIMI

1.      Yeni İnşa edilmiş gemilerin Garanti Süresi Boyunca Yurtdışı ve Yurtiçinde Servis ve Garanti Mühendisliği Görevini yürütmek.
2.      Tersanede Denize inmiş olan Gemilerde Test ve ilk çalıştırma talimatları çerçevesinde gerekli olan çalışmaları eksiksiz yapmak.
3.      Test ve ilk çalıştırmalar sırasında, klâs kuruluşu temsilcisine ve müşteri temsilcisine yardımcı olup rehberlik etmek. 
4.      İlk çalıştırılması yapılmış ekipmanların korunmasını ve bakımlarını üstlenmek.
5.      Testler ve ilk çalıştırılmalardan önce gerekli tüm kontrolleri yaparak, gördüğü uygunsuzlukları üst birim yöneticisine rapor ederek gidermek. 
6.      Seyir tecrübelerine katılmak, gemide bulunup çıkabilecek mekanik aksaklıklara müdahale etmek.


Aranan Nitelikler

GENEL NİTELİKLER

 1. Üniversitelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri Mühendisliği bölümlerinden mezun
 2. Tercihen sektör tecrübeli (Gemilerde Baş Müh, 2. Müh. olarak çalışmış, Tersane Tecrübesi olan)
 3. Askerliğini yapmış,
 4. İyi seviyede ingilizce konuşup yazabilen,
 5. Kocaeli bölgesinde ikamet eden,